Duurzaamheid en groene energie bij Jottacloud: een milieuvriendelijkere online back-up

Bij Jottacloud is duurzaamheid een van onze belangrijkste speerpunten. Hoewel onze grote datacenters in Noorwegen het kloppend hart vormen van onze online back-updienst, zijn we ons terdege bewust van het belang van maximale duurzaamheid en de kleinste mogelijke CO2-voetafdruk voor onze klanten.

De rekenkracht van onze servers en het energieverbruik vergen aanzienlijke middelen. Traditioneel wordt deze energie opgewekt uit niet-duurzame bronnen zoals kolen, olie, aardgas of kernenergie, wat bijdraagt aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

Veilig en CO2-neutraal

Veilig CO2-neutraal

Om onze impact op het milieu te verminderen, hebben we ervoor gezorgd dat Jottacloud draait op schone waterkracht. In samenwerking met ECOHZ gebruiken we duurzame energie om onze servers van stroom te voorzien. Onze garanties van oorsprong zijn gecertificeerd door het Europese EKOenergy-label, wat de hoogste milieunormen waarborgt.

We hebben gekozen voor het Green Mountain datacenter, waar we stroom gebruiken die wordt opgewekt uit een waterval in een van de grootste rivieren van Noorwegen, de Gudbrandsdalslågen.

Dit betekent dat Jottacloud nu volledig wordt aangedreven door schone hydro-energie. Wanneer je jouw bestanden, foto’s en films bij ons opslaat, draag je bij aan een duurzamere toekomst.

Bij Jottacloud geloven we dat groen goed is, en het werkt ook voor jou!