Duurzaamheid en schone energie bij Jottacloud: een groenere online back-up

Bij Jottacloud is duurzaamheid een van onze belangrijkste kernwaarden. Hoewel onze grote datacenters in Noorwegen het hart van onze online back-updienst vormen, begrijpen we het belang van maximale duurzaamheid en de laagst mogelijke CO2-voetafdruk voor onze klanten.

De rekenkracht van onze servers en het energieverbruik vereisen aanzienlijke middelen. Traditioneel wordt deze energie opgewekt uit niet-duurzame bronnen zoals kolen, olie, aardgas of kernenergie, wat bijdraagt aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

Veilig CO2-neutraal

Om onze impact op het milieu te verminderen, hebben we ervoor gezorgd dat Jottacloud op schone waterkracht draait. In samenwerking met ECOHZ gebruiken we duurzame energie om onze servers van stroom te voorzien. Onze garanties van oorsprong zijn gecertificeerd door het Europese EKOenergy-label, wat de hoogste milieunormen waarborgt.

We hebben het Green Mountain datacenter gekozen, waar we stroom gebruiken die wordt opgewekt uit een waterval in een van de grootste rivieren van Noorwegen, de Gudbrandsdalslågen.

Dit betekent dat Jottacloud nu volledig wordt aangedreven door schone hydro-energie. Als je jouw bestanden, foto’s en films bij ons veiligstelt, draag je bij aan een duurzamere toekomst.

Bij Jottacloud geloven we dat groen goed is, en het werkt ook voor jou!