Hier in Nederland houden we ons kantoor uiteraard papierloos, maar we kunnen niet om onze grote datacenters in Noorwegen heen. Het kloppend hart van onze online back-updienstverlening. Hoewel we de infrastructuur voortdurend uitbreiden en verbeteren om onze steeds grotere vraag naar capaciteit aan te kunnen, begrijpen we ook dat onze klanten moeten opslaan en delen met de laagst mogelijke CO2-voetafdruk en dus maximale duurzaamheid. We weten dat onze klanten net als wij om het milieu geven.

De rekenkracht van de servers en het afkoelen van dit alles vereist veel energie. Die energie wordt meestal opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Volgens het International Energy Agency (IEA) zijn deze bronnen goed voor meer dan 90% van de energievoorziening. Zoals we allemaal weten, zijn deze niet-duurzaam, schaars en vervuilend.

Dit nogal donker toekomstbeeld heeft ons besloten om onze manier van werken te veranderen. Hoewel alle in Noorwegen geproduceerde energie schone waterkracht is, afkomstig van de mooie steile bergen en diepe fjorden, is de energiemix in het elektriciteitsnet een combinatie van alle geproduceerde energie in Noord-Europa.

Gecertificeerd

Veilig CO2-neutraal

Toch hebben we ervoor gezorgd dat we de Jottacloud op schone energie laten draaien. Door een samenwerking met ECOHZ kunnen we onze servers op duurzame waterkracht draaien. De garanties van oorsprong zijn bovendien gecertificeerd door het Europese EKOenergy etiketteringssysteem. EKOenergy is het eerste pan-Europese ecolabel. Kort gezegd garandeert dit label dat de stroom afkomstig is van energiecentrales met de hoogste milieunormen.

Dus dat is wat we deden. We hebben gekozen voor het Green Mountain data center. Nu hebben we een gecertificeerde oorsprong van stroom van Harpefossen; stroom opgewekt uit een waterval in een van de grootste rivieren van Noorwegen, namelijk de Gudbrandsdalslågen.

Jottacloud wordt 100% aangedreven door schone hydro-energie, dus zijn jouw bestanden, foto’s en films die je veiligstelt dat ook.

Groen is goed en het werkt voor jou!