Alles | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y
Er staan momenteel 117 namen op deze lijst
Account
Dit is wat je nodig hebt om op het internet te kunnen of toegang te verschaffen op diensten op het internet. Je kan het vergelijken met een abonnement op een tijdschrift. Je betaalt een bijdrage en in ruil daarvoor krijg je een loginnaam en een wachtwoord.

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line. Een communicatie-techniek waardoor via een gewone telefoonlijn grote hoeveelheden gegevens kunnen worden getransporteerd. Het grootste deel van de telefoonlijn wordt bijvoorbeeld benut voor het downloaden van internetverkeer en een kleiner deel van de lijn wordt gebruikt voor het zenden van informatie, zoals bij het uploaden van een homepage of het verzenden bestanden voor back-up.

Apenstaartje
Symbool dat het lokale deel scheidt van het domeindeel in een e-mailadres. De gebruikersnaam staat links van het apenstaartje, de domeinnaam staat rechts van het apenstaartje. Het teken @ wordt uitgesproken als het Engelse at. Het apenstaartje dat zo kenmerkend is voor E-mail adressen (naam@bedrijf.nl)is afkomstig van een Amerikaanse kassa, het commercial add teken, een a binnen een c.

Applicatie
Een programma dat een reeks taken uitvoert onder controle van de gebruiker, dit in tegenstelling tot een systeemprogramma dat buiten de gebruiker om draait. Browsers, e-mailprogramma's en FTP-clients zijn op het internet de meest gebruikte applicaties.

Attachment
De bijlage van een e-mail bericht. Bijvoorbeeld een tekstdocument of een afbeelding. In tegenstelling tot de gewone tekst moet de geadresseerde beschikken over hetzelfde programma als waarmee de bijlage is gemaakt.

AVI
Windows-formaat voor multimediale files.

Back-up
Een back-up is Engels voor een reservekopie. Iedereen die belangrijke persoonlijke gegevens opslaat op een computer, moet zo'n reservekopie regelmatig maken. Via online back-up verloop dit automatisch en wordt de reservekopie opgeslagen op een back-upserver (de cloud). Indien uw computer stuk gaat, of dat er per ongeluk toch bestanden worden verwijderd of er iets anders gebeurt, dan kun je de originele gegevens terughalen van uw reservekopie.

Bandbreedte
De hoeveelheid informatie die via een netwerkverbinding in een bepaalde tijdsperiode verstuurd kan worden. De bandbreedte wordt meestal uitgedrukt in bits per seconden (bps), kilobits per seconde (kps) of in megabits per seconde (mps). Uploads zijn in Megabytes per seconde en de snelheidstest is in Megabits per seconde. Er zitten 8 bits in 1 byte. Dus wordt de rekensom: De bit vermenigvuldigen met 1024 om dat er 1024 bytes in 1KB (1 Kilobyte) zitten. Dus de berekening is bij 24 Megabits is (24/8) * 1.024 = 3.072 KBps.

Bestandsextensie
De naam van een bestand ziet er bvb. zo uit: "geheim.doc". Je merkt hier een zelfgekozen naam, een punt, en (meestal) 3 letters die erachter komen. Deze laatste 3 letters (soms ook 2 of 4 letters) zijn de bestandsextensie. Een bestandsextensie is er om aan te geven wat voor gegevens dat bestand eigenlijk bevat. Is het een document (.doc), een figuur (.bmp, .jpg, .gif), muziek (.wav, .mp3, .wmv), video (.avi), een uitvoerend bestand in een programma (.exe) of iets totaal anders? Op deze manier weet jij het, maar ook de computer.

Besturingssysteem
Een programma dat van de computer meer maakt dan een kast met elektronische spullen in, het zorgt ervoor dat alles correct samenwerkt, dat je alles kan gebruiken en dat je op gemakkelijke wijze uw computer iets kan laten doen, zonder al te veel kennis. Een computer is de communicatie tussen jij als gebruiker en al die apparatuur in de computerkast. Een besturingssysteem (ook wel platform genoemd) kan Windows 2000, 7, 8 10 zijn, maar ook Linux, UNIX en Mac OSx.

Bit
Wordt vaak afgekort tot 'b'. De kleinste informatie-eenheid (1 of 0).

Bookmark
Ook wel bladwijzer of favoriet. Een elektronisch geheugensteuntje in een browser om het adres van een website vast te leggen. Vergelijk het met een boekenlegger in een boek.

Bps
Bits per second. De snelheid van gegevensoverdracht.

Breedbandverbinding
Het transmissiekanaal waarover grote hoeveelheden data gestuurd kunnen worden. Dit is op hoge snelheid surfen op het internet. Breedband is via ADSL of via kabelinternet.

Browser
Een programma waarmee World Wide Web-pagina's geraadpleegd kunnen worden. Enkele veelgebruikte browsers zijn Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer.

Bug
Aanduiding voor een programmeerfout in een computerprogramma, die leidt tot onjuiste resultaten of het vastlopen of afbreken van het programma.

Byte
Wordt vaak afgekort tot 'B'. Acht bits vormen samen een Byte.

Cache
Geheugen van een browser en/of van een PC en/of van een centrale computer (proxy) dat is gereserveerd voor eerder geladen Web-pagina's. De browser/PC/proxy bewaart de inhoud van deze pagina's om ze sneller te laten verschijnen op het moment dat de gebruiker ze opnieuw opvraagt.

Captcha
Een (re)captcha (een afkorting van "completely automated public Turingtest to tell computers and humans apart") is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. Het doel is om een cyberaanval te voorkomen.

Cloud computing
Cloud computing is simpel gezegd de online opslag van gegevens, software en bestanden waar je altijd op aanvraag toegang tot hebt. Deze opslagruimte bevindt zich in de zogenaamde ‘cloud’, wat vertaald een wolk is. Deze term wordt gebruikt omdat de plek waar je bestanden en gegevens staan niet zichtbaar/tastbaar is. Alles wordt namelijk op een voor jou onbekende server (ergens in de wereld) opgeslagen maar je hebt wel je eigen kleine ruimte met vrije toegang.

Compressie
Dit is een techniek die data verkleint zodat een bestand kleiner van omvang wordt. Dit doet men door allerlei technieken. Deze kunnen ingedeeld worden in compressie zonder verlies en verliezende compressie. De verliesloze compressie is op een manier zodat er geen gegevens verloren gaan maar via speciale technieken terug het originele kan gemaakt worden. De verliezende compressie zijn technieken om bestanden te verkleinen met verlies van gegevens. Dit kan door bijvoorbeeld onbelangrijke gegevens weg te laten, gegevens weg te laten die je toch niet ziet/hoort, enz.

Configureren
Configureren moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van uw computer samen kunnen werken en dat er geen conflict optreedt tussen de verschillende programma's die deze willen gebruiken. De belangrijkste en meeste dingen gebeuren automatisch (en zijn meestal juist), sommige dingen moet je evenwel handmatig doen, dit om je persoonlijke voorkeuren in te stellen.

Cookie
Een soort serienummer dat door de webserver achtergelaten wordt op de computer van een internetgebruiker. Hierdoor kan men herkend worden bij een volgend bezoek aan dezelfde website of bij een bezoek aan een andere pagina binnen dezelfde website.

CPU
Central Processing Unit, (CVE, Centrale Verwerkings Eenheid) de centrale chip die al het rekenwerk doet, het hart van de computer.

Cyberaanval
Een digitale aanval op een systeem waar wordt geprobeerd binnen te komen in het systeem en het overneemt voor eigen doeleinden.

Cybercafé
Café waar men tegen betaling toegang heeft tot het internet.

Cyberspace
Universeel netwerk dat toegang verleent tot een vrijwel onuitputtelijke bron van kennis.

Database
Een hoeveelheid gegevens van hetzelfde formaat die in één of meerdere bestanden bij elkaar staan. De gegevens zijn geordend in records. De records bestaan weer uit een aantal velden. Met behulp van software kan men gegevens sorteren, aanpassen, toevoegen en bekijken. Ook wel een gegevens- of databank genoemd.

Datadrager
Een datadrager ofwel gegevensdrager is een opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen. Voorbeelden zijn dvd's, USB-sticks en
geheugenkaarten.

Desktop
De desktop, ofwel bureaublad, is het startscherm dat je ziet als je opgestart hebt. Meestal zet men achter dit bureaublad een figuur of foto als achtergrond om de computer een persoonlijk tintje te geven.

Domeinnaam
De unieke aanduiding van een locatie op het internet. Bijvoorbeeld: 'uwbedrijf.nl'. De domeinnaam wordt gebruikt om E-mail adressen (info@uwbedrijf.nl) en web-adressen (www.uwbedrijf.nl) aan te duiden.

Downloaden
Het kopiëren van computerbestanden van een server naar uw eigen computer.

Driver
Dit is Engels voor een stuurprogramma, een klein programmaatje dat een randapparaat afstemt op de pc. Het zorgt er dus met andere woorden voor dat het goed werkt. Je hebt een driver nodig voor élke hardware dat je in je computer hebt zitten of er langs buiten bij aanschakelt: printer, geluidskaart, scanner, muis, toetsenbord of beeldscherm.

E-mail
Elektronische post. Het systeem om berichten te ontvangen en te versturen via een elektronisch communicatienetwerk.

Encryptie
Het beschermen van de inhoud van een bestand door de tekst om te zetten in een formaat dat niet door derden is te decoderen zonder over de sleutel van codering te beschikken.

Ethernet
Het interne breedbandnetwerk, vooral gebruikt in bedrijven en instellingen.

Extranet
Een gesloten netwerk voor een bedrijf en haar partner-bedrijven in de keten (opgebouwd op basis van TCP/IP-standaarden).

Firewall
Afscherming tussen het internet en een intern (bedrijfs)netwerk. Dit ter voorkoming van computerinbraak en de verspreiding van virussen.

Formatteren
Een schijf (diskette, harde schijf, cd) kan veel gegevens bevatten. Het is echter zo dat deze eerst moeten worden "geformatteerd" voor je er iets op kan plaatsen. Dit formatteren is nodig om het leesbaar en beschrijfbaar te maken van een schijf voor een bepaald besturingssysteem (Windows, Macintosh,...). Indien je een schijf formatteert en er stonden ervoor nog gegevens op, dan zijn alle gegevens verloren. En niet meer terug te halen.

FTP
File Transfer Protocol. Wordt onder andere veel gebruikt voor het uploaden en downloaden van webpagina's of het distribueren van software. sFTP is de SSL variant van FTP.

GIF
Graphical Interchange Format. Bestandsformaat, oorspronkelijk van CompuServe (nu AOL). Wordt gebruikt om foto's, plaatjes etc. gecomprimeerd te kunnen bewaren en versturen. Een .GIF bestand van een website is veel sneller op uw computer zichtbaar dan het oorspronkelijke grafische bestand. Er bestaan diverse 'dialecten', o.a. voor bewegende plaatjes (animated GIF).

Glasvezel
Het kanaal dat vanwege enorme bandbreedte wordt gebruikt voor snelle transmissie van grote hoeveelheden gegevens.

Hacker
Iemand die inbreekt op computersystemen om zo aan te tonen dat de beveiliging niet in orde is.

Harde schijf
Dit is het opslaggeheugen van uw computer waarom alle gegevens worden weggeschreven zodat je ze later weer kunt gebruiken, ook indien je jouw pc afzet. Dit is net het omgekeerde van het werkgeheugen (RAM-geheugen), dit geheugen wordt volledig leeggemaakt zodra je de computer uitzet. Op de harde schijf staat jouw besturingssysteem, al jouw programma's en jouw persoonlijke gegevens.

Homepage
De startpagina van een website.

HTML
HyperText Markup Language. Een stelsel van opmaakcodes waarmee webpagina's kunnen worden gemaakt.

HTTP
HyperText Transfer Protocol. De technische afspraken voor het verzenden van hypertext-documenten over het internet, dus van webpagina's door een webserver naar uw browser.

Hub
Een toestel waarmee verschillende computers in netwerk kunnen staan. De verschillende netwerkkabels van verschillende computers komen samen in dit toestel. Het toestel zorgt ervoor dat de juiste signalen worden doorgestuurd naar de juiste computer.

Hyperlink
Verwijzing naar een gerelateerd onderwerp binnen een website of daarbuiten op het web. Hyperlink wordt veelal afgekort tot link.

ICT
Informatie- en Communicatie Technologie.

Inloggen
Zich toegang verschaffen tot een computer- of netwerksysteem door een gebruikersnaam en wachtwoord in te typen.

Integriteitscontrole
De integriteitscontrole kijkt naar al uw bestanden op uw computer of ze gelijk zijn met de bestanden op de LiveSchijf backupserver. Indien wordt vastgesteld dat bestanden ontbreken op uw computer of op de LiveSchijf backupserver, of wanneer bestanden verschillend van inhoud zijn, zal LiveSchijf dit synchroniseren.

Internet
Internet (ook wel het Net of het web genoemd) is een netwerk van vele miljoenen computernetwerken over de hele wereld. Met behulp van servers, providers en browsers kan er informatie uitgewisseld worden op het internet.

Intranet
Een gesloten netwerk voor een bedrijf en partner-bedrijven (opgebouwd op basis van TCP/IP-standaarden).

IP-adres
Elke computer die aangesloten is op het internet heeft een uniek adres, het IP-adres (Internet Protocol). De oude IP-adres notatie bestaat uit vier getallen van elkaar gescheiden door punten. Door het tekort van beschikbare unieke combinaties is overgestapt op IPv6.

ISDN
Integrated Services Digital Network, Europese standaard voor een universeel digitaal netwerk.

Java
De programmeertaal Java is ontwikkeld door Sun Microsystems. Een Java-applet is een klein stukje software dat een specifieke taak kan uitvoeren.Kenmerk is dat een Java-applet naar binnen is gericht. Er worden geen gegevens of acties met de omgeving uitgewisseld. Niet te verwarren met Java-script, dat van Java is afgeleid en vaak voorkomt voor als onderdeel van een webpagina (in de HTML code).

Javascript
JavaScript is een scripttaal die alleen in HTML-documenten kan worden gebruikt. De syntax lijkt op die van Java, maar is niet precies hetzelfde. JavaScript wordt niet gecompileerd, de webbrowser interpreteert het script direct.

JPEG
Joint Photographic Experts Group. Een bestandsformaat waarmee je grafische voorstellingen in een bestand kan opslaan.

Kilobyte
Een kilobyte, afgekort kB, is 1024 bytes (2 tot de tiende macht).

LAN
Local Area Network. Een computernetwerk binnen een bedrijf.

Mailbox
De elektronische postbus.

Metatags
De meeste zoekmachines werken met zogenaamde zoekrobots. Deze snuffelen het internet af en indexeren alles wat ze tegenkomen. Als je een homepage maakt, kun je met behulp van META-tags zoekmachines een beetje sturen. META-tags worden meestal gebruikt om pagina's beter vindbaar te maken op internet. Maar META-tags kunnen ook gebruikt worden om zoekrobots te zeggen dat ze een pagina juist niet moeten indexeren.

Modem
Dit komt van MOdulator/DEModulator. Met een modem kan je computer (via de telefoonlijn of kabel) communiceren met een andere computer. Een modem bestaat in een interne of externe vorm (in de computer ingebouwd, of als apart toestel). Hij zet eigenlijk de digitale signalen van je computer om in analoge (geluids-) signalen voor de telefoonverbinding en omgekeerd.

MP3
De standaard voor het distribueren van muziek via het internet. MP3 is een compressiemethode gebaseerd op MPEG. Er bestaan ook handige draagbare apparaatjes, waarmee MP3-bestanden direct kunnen worden afgespeeld.

MP4
MPEG-4 is een standaard voor audiocompressie, en zal in de toekomst worden gebruikt voor muziek uit de computer, geluid bij spelletjes, 'live' radio via internet en allerlei andere toepassingen. MPEG-4 Structured Audio en het bijbehorende AudioBIFS zijn open standaarden, vrij toegankelijk en toepasbaar.

MPEG
De Moving Pictures Experts Group houdt zich bezig met de standaardisering van audio- en video-compressie.

Multimedia
De digitale media waar zowel tekst, geluid als beeld opgeslagen kan worden en interactief benaderd kan worden.

NAS
Een NAS, of Network Attached Storage, is in de basis een eenvoudige computer met één of meerdere harde schijven die je met een netwerkkabel koppelt aan jouw thuisnetwerk. De merk specifieke software die op de NAS draait, bepaalt het aantal functies en de diensten waarvan je gebruik kunt maken. Het instellen van deze functies en diensten gebeurt via jouw internet-browser.

Netwerk
Twee of meer onderling verbonden apparaten, meestal computers, met het doel gegevens uit te wisselen. Er zijn allerlei vormen en benamingen. Zie ook LAN en WAN. Een voorbeeld van een groot wereldomvattend netwerk is Internet. Het is echter niet het enige grote netwerk voor datacommunicatie.

Online
Aangesloten op een data-communicatienetwerk.

PC
Dit staat voor Personal Computer. Men gebruikt het als synoniem voor "computer". Soms gebruikt men ook PC om het verschil aan te duiden tussen een "Windows-computer" met bvb. de Macintosh-computer.

PDF
Portable Document Format. Een mogelijkheid om teksten te coderen die door vrijwel iedere computer gelezen kunnen worden (wel mogelijkheden voor lay-out). PDF-bestanden kunnen worden gelezen met de gratis Acrobat Reader van Adobe.

Platform
Verzamelnaam voor een besturingssysteem en bijbehorende apparatuur. Bijvoorbeeld: een UNIX-platform of Windows-plaform.

Platform(on)afhankelijkheid
Dit is het al dan niet afhankelijk zijn van een bepaald besturingssysteem. Sommige programma's of programmeertalen kunnen bvb. enkel werken onder Windows, andere kunnen zowel werken onder Windows, Linux of Mac.

Plug and play
Directe installatie van hardware en/of software. De gebruiker hoeft geen instellingen te veranderen of schakelaars om te zetten.

Plug-in
Extern programma dat door de browser wordt geladen voor specifieke toepassingen, zoals het weergeven van geluid en beeld.

PNG
(Portable Network Graphics) een grafisch bestands formaat dat de opvolger wordt van gif. PNG (in het Engels spreekt men het uit als ping) is niet alleen beter omdat het meer compressie toe staat en omdat PNG software licentie vrij is. Het is beter nog geen PNG te gebruiken op web sites, omdat de meeste browsers nog geen PNG plaatjes kunnen laten zien.

Portaal
Een portaal, of ook wel een "portal" genoemd (op zijn Engels), is een site die gemaakt is om toegang te geven tot een informatiedienst via de internetbrowser.

Postvak IN
Het postvak in komt je tegen in je e-mail programma. Hier komen alle e-mails te staan die iemand anders naar jou heeft toegestuurd. Je kan hier je e-mails lezen en eventueel beantwoorden.

Postvak UIT
Het postvak uit kom je tegen in je e-mail programma, net zoals de Postvak IN. Dit is de plaats waar alle e-mails samenkomen die moeten worden verstuurd. Meestal is deze map leeg, omdat het versturen van een e-mail, afhankelijk van de inhoud, meestal niet meer tijd vraagt dan een seconde.

Provider
Er zijn diverse soorten providers, afhankelijk van de soort dienst die ze verlenen. Een Internet Access Provider verschaft via modem plus telefoonlijn, ISDN of kabel, toegang aan derden tot het internet. Een hosting provider is gastheer voor een website: via zijn computer kunnen anderen de website van uw bedrijf benaderen. Een content provider stelt informatie beschikbaar via het internet. Een application service provider (ASP) stelt zijn software/computertoepassing beschikbaar via internet (gebruik op afstand). Een telecom provider stelt zijn telecommunicatienetwerk beschikbaar, meestal voor telefoongesprekken (KPN bijvoorbeeld), of biedt speciale abonnementen (centrale inkoop van telefoontikken).

Proxy server
Server die fungeert als buffer tussen een aantal gebruikers en het internet. In de buffer (cache) worden vaak geraadpleegde pagina's opgeslagen. Een proxy server kan ook fungeren als firewall tussen een lokaal netwerk en het internet.

Ransomware
Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden' middels een tegen betaling verstrekte code.

Real-time
Deze term wordt gebruikt voor processen die zo snel werken dat er ogenschijnlijk geen vertraging is. Bijvoorbeeld bij het streamen van videobeelden.

Resolutie
Met welke nauwkeurigheid iets wordt afgebeeld. Dit komt men tegen als norm voor beeldschermen, printers en scanners. Hierbij zegt de resolutie iets over de kleinste puntjes die weergegeven, geprint of gelezen kunnen worden.

Schermafdruk
Dit is een 'foto' van de inhoud van een computerscherm, ook wel screenshot genoemd. Je kan deze nemen door op de toets "Print Screen" te drukken, de 'foto' kan je dan gebruiken in een tekstverwerker of beeldververwerkingsprogramma. Je krijgt hem weer terug door in je tekstverwerker of beeldverwerkingsprogramma op de toets "control" en tegelijkertijd op de toets "v" te drukken.

Scripts
Dit zijn kleine programma's die in webpagina's worden verwerkt.

Search engine
Een zoekmachine op het internet, meestal werkend op basis van trefwoord-indexering. Voorbeelden: Google, Bing of Yahoo.

Server
Een computer die in een netwerk diensten (backup, printen, e-mail, enz.) verleent aan andere computers.

SHTTP
Secure HTTP: Versie van HTTP met gegevensbeveiliging, speciaal bestemd voor e-commerce.

Sitemap
Een site map is een overzicht van wat er allemaal op de site staat. Het is zoals de inhoud van een boek, de inhoud van de website. Dit wordt gebruikt om snel op de juiste plaats te komen.

SMTP
SMTP is een protocol dat gebruikt wordt voor het verzenden van e-mail.

Software
Dit zijn de programma's die op een computer kunnen worden uitgevoerd. Het deze die ervoor zorgen dat uw computer ook effectief iets nuttig kan doen, zonder deze zou de machine niets kunnen uitvoeren.

Spam
Ook wel spamming. Het ongevraagd sturen van E-mail naar een grote groep internet-gebruikers. Vaak commerciële berichten.

SSL
Secure Socket Layer. Een methode om via internet gegevens veilig uit te wisselen tussen een website, bijvoorbeeld van de backupserver en uw browser. De gegevens worden vercijferd, zodat niemand anders op internet ze kan zien of volgen. Zodra je op een website met SSL komt, waarschuwt uw browser daarvoor, en wordt er een sleuteltje zichtbaar zolang de beveiliging werkt.

Streamen
Streamen of streaming media is een term die wordt gebruikt voor digitale audio- en/of videobestanden die via een netwerk worden verzonden. In plaats van eerst het volledige bestand te downloaden kan de server vanaf elk tijdsmoment real-time beginnen te spelen.

Subdomeinnaam
Een subdomein is een een extra toevoeging aan een domeinnaam. Deze toevoeging wordt voor de bestaande domeinnaam geplaatst.

Support
Support is het Engels voor ondersteuning. Indien je ergens support van hebt betekent dit zoveel dat je hulp en assistentie kan krijgen voor dat bepaalde product of dienst.

Surfen
Sites bekijken en/of zoeken op het World Wide Web.

Synchroniseren
Wat is synchroniseren? Feitelijk betekent het "met elkaar in de pas laten lopen". In de IT- en cloud-specifiek is het inhoudelijk gelijk maken van een bestand op twee of meer locaties. In een synchronisatiemap vind je dus altijd de laatste versie van een bestand, omdat deze na aanmaken of bewerken naar de cloud wordt geüpload en via de cloud op de andere locatie(s) wordt gedownload.

TCP/IP
Dit komt van "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". TCP/IP is een combinatie van TCP en IP. Dit is een afspraak over hoe computers informatie uitwisselen. Zij zorgt ervoor dat de informatie verstuurd word, dat deze informatie in kleine pakketjes wordt verdeeld en dat ze allemaal even groot zijn. Vervolgens hangt het op elk pakketje het adres naar waar het verstuurd moet worden en wie de afzender is. Vervolgens wordt het verstuurd via internet. Als ze bij de ontvanger aankomen zorgt de TCP/IP daar ervoor dat ze in de juiste volgorde worden gerangschikt, en dat de originele informatie opnieuw wordt samengesteld (alle pakjes uitpakken). Doordat iedereen met hetzelfde protocol werkt, kan je probleemloos communiceren via TCP/IP over de hele wereld.

Trojan
Een Trojan, ofwel Trojaans paard, is een programma dat, eenmaal geïnstalleerd op uw computer, een hacker volledige controle verleent over de computer van het slachtoffer. Dit programma is niet in staat zichzelf te vermenigvuldigen en is dus niet "besmettelijk" voor andere computers. Het is echter zo dat men dit kan combineren met een virus dat zich wel verspreidt en zo het toch overal op komt te staan.

Update
Software worden regelmatig vernieuwd of gezuiverd van kleine fouten. Deze zijn gratis te downloaden van het internet of worden automatisch bijgewerkt, zoals bij de LiveSchijf software.

Upgrade
Upgraden (opwaarderen) is het uitbreiden van de dienst. Bij LiveSchijf kun je bijvoorbeeld het gratis Persoonlijk account opwaarderen naar de ongelimiteerde versie.

Uploaden
Het kopiëren van computerbestanden van de eigen computer naar een server.

URL
Uniform Resource Locator. Het adres van een webpagina. Bijvoorbeeld: https://www.liveschijf.com.

USB
Dit staat voor "Universal Serial Bus". Dit is een serieel verbindingssysteem voor het aansluiten van allerlei randapparatuur op je computer zoals een toetsenbord, muis, camera, scanner of opslag. USB 2.0 en 3.0 is hetzelfde als USB, maar enkel een nieuwe versie ervan, welke veel sneller is dan de gewone USB.

Virus
Computervirussen gedragen zich op een computernetwerk net zo destructief als een biologisch virus. Zij kunnen zichzelf vermenigvuldigen en verspreiden via het netwerk door zich aan software te koppelen. Vaak zit een virus in een attachment van een e-mail.

WAV
.wav is de bestandsextensie die wordt gebruikt voor een aantal soorten audio-bestanden.

WebDAV
WebDAV is een protocol op het internet dat een uitbreiding is van het protocol HTTP. De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning, wat vrij vertaald neerkomt op webgebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer.

Website
Een verzameling van multimediale informatie op het World Wide Web.

WiFi
Techniek waarmee een computernetwerk draadloos met behulp van een radiozender en radio-ontvanger kan worden gebouwd. Er zijn geen kabels nodig in dit netwerk, maar slechts een insteekkaart in een computer. De netwerken zijn ideaal in situaties waarin sprake is van tijdelijke huisvesting. De techniek wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld op Schiphol (hotspots) mensen toegang te geven tot internet.

World Wide Web (www)
De toepassing op het internet waarbij multimediale informatie onderling verbonden wordt via hyperlinks.

XBMC
XBMC is een Open Source mediaspeler.

Yotta
1000 zetta, dat is 1.000.000.000.000.000.000.000.000 keer iets, ofwel een quadtriljoen, bijvoorbeeld: een yottabyte is 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte, een yottahertz is 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Hertz.

YouTube
YouTube is een website waar de gebruiker filmpjes kan publiceren, maar daarvoor zijn auteursrecht afstaat.